Sebuah surat dari Covid 19

Surat ti Covid 19

Kuring, sakadang corona. Virus nu kiwari keur dipikaijid, dipikasieun ku sakabéh jalma. Nagari leutik, nagari gedé tur maju, tatahar, ngatur stratégi pikeun merangan, ngagempur kuring. Nu jadi alatan, lantaran kuring bisa jadi sasalad. Teu pandang bulu, nu beunghar, nu sangsara bisa kauentreupan ku kuring. Samalah UNO jeung WHO geus ngagolongkeun kuring jadi pendemi. Kuring gampil tépa tur sumebar ka sakuliah dunya dina waktu anu singkat.
Naha kuring hébat? Naha kuring kacida dipikasieun? Naha kuring teu bisa dilawan, dihalangan? Tangtu teu kitu.
Kuring, corona, covid 19 téa, ngan sakadar mahluk. Mun kitu mah, kuring aya nu nyieun? Aya holikna? Bener pisan! Nu matak kuring héran ku manusa. Ku kuring, manusa boga rasa kasieun nu kacida. Nepi ka sagala dilakukeun pikeun ngusir kuring. Naha ku nu nyieun kuring, ku holik, manusa teu boga kasieun? Padahal kuring bisa clu-clé di mana-mana, di tempat jeung di jalma nu geus dicirian ku holik kuring. Kuring moal euntreup di manusa nu euweuh panitah atawa teu dicirian ku holik.
Kuring ngan ngalaksanakeun panitah holik. Lantaran kitu, mun aranjeun sieun ku kuring, deukeutan nu nyieun kuring, nu nyieun aranjeun, nu nyieun langit jeung bumi katut pangeusina. Lantaran Mantenna nu miboga sagalana, nu miboga kuring. Kuring teu daya, teu upaya mun teu aya kakuatan ti Mantenna. Prak geura dareukeutan holik. Prak geura sarembah holik. Prak pénta sangkan kuring gancang dititah balik ka lembur kuring, ku Anjeunna.
Jaga-jaga mah kudu, bisi kuring datang tapi ulah lebay. Sing leuwih deukeut jeung sieun ku holik nu nyieun kuring, saéstuna Allah aja wajala.
Sakitu waé surat ti kuring.
Wasalam,
Covid 19 (corona)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan